motivaciona

Мотивишите се за успех!

Имате идеју за свој бизнис и иновацију? Тражите подршку и мотивацију?

Придружите се нашем едукативном програму за жене у предузетништву.

model
motivaciona

Мотивишите се за успех!

Имате идеју за свој бизнис и иновацију? Тражите подршку и мотивацију?

Придружите се нашем едукативном програму за жене у предузетништву.

Мотивација знањем

Имајући у виду све изазове са којима се жене сусрећу када улазе у предузетничке воде, пројекат ИновациОна ове године фокусира се на мотивацију и едукацију као предуслов за прве предузетничке кораке.

МотивациОна2020 је осмишљена као онлајн платформа за едукацију и умрежавање жена у преузетништву и стварање мотивационе мреже - мреже искустава, знања и подршке. Реализује се кроз серију предавања о кључним темама за предузетништво. Едукацију воде успешне предузетнице, за будуће предузетнице.

Послушајте их, придружите се нашем едукативном програму и мотивишите се за успех!

МотивациОНЕ

Најиновативније пословне идеје потекле су од жена предузетница. Њихова искуства и научене лекције јесу најбољи савет, а њихов успех најјача мотивација за све жене које размишљају о покретању самосталног пословања.

МотивациОНЕ

lecturers-banner

Приче из искуства успешних предузетница женама које размишљају о упуштању у самостално пословање представљају значајан простор разумевања, њихова стечена знања и научене лекције јесу најбољи савет, а њихов успех најјача мотивација.

О програму

Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва као приоритет има подршку женском иновационом предузетништву и даје значајан подстицај развоју друштвене свести. Он ствара потребне услове да се пословни амбијент промени и да се у деловању привредних друштава и предузетника у већој мери нађу жене као оснивачи, власници или деоничари привредних субјеката.

Циљ овог Програма је системско унапређење иновационог предузетништва међу женама, кроз промоцију и афирмацију женског иновационог предузетништва, као и директну подршку реализацији њихових предузетничких идеја и развој њихових предузетничких способности и капацитета. Подршка је континуирана, а Кабинет министра за иновације и технолошки развој спроводи и расписује конкурсе за доделу финансијских средстава и убудуће, како би и даље биле подржане најбоље и најиновативније идеје с добрим изгледима у будућности.

Од покретања Програма 2018. године, као и у 2019. години, реализовано је више од 40 пројеката женског предузетништва из различитих области. Више од 310 жена из различитих крајева Србије и разних нивоа образовања добило је непосредну финансијску подршку за развој свог иновационог предузетничког плана, а око 8000 жена прошло је кроз различите обуке, програме едукације и курсеве о предузетничким вештинама.

Инспирисани и мотивисани добрим пословним идејама, примерима из праксе и успесима самог Програма, и ове године настављамо са афирмацијом женског иновационог предузетништва и жена у предузетништву уопште.

Од мотивације до иновације!

Од мотивације до иновације!